Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-59/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-59/1-19/20 Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in elke gemeente een schepenambt te schrappen door de OCMW-voorzitter in de colleges op te nemen.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
De Wolf Vincent
Bertrand Alexia
Leisterh David
Dufourny Dominique
Czekalski Aurélie
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Vincent De Wolf, Alexia Bertrand, David Leisterh, Dominique Dufourny, Aurélie Czekalski, Clémentine Barzin A-59/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  14
29/11/2019 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 8 (19/20)  14
07/01/2020 Bespreking uitgesteld