Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-113/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-113/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en tot invoering van regels inzake de voorbeeldfunctie van de overheid inzake beheersing van het energieverbruik van bepaalde IT-praktijken alsook van begeleiding van bedrijven om ze meer verantwoordelijkheidszin bij te brengen op dat gebied.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Barzin Clémentine
Bertrand Alexia
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Aurélie Czekalski A-113/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie