Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-42/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-42/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het toepassingsgebied van het verbod op de exploitatie van pony's en paarden voor publieksvermaak uit te breiden.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Dufourny Dominique
Austraet Victoria
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/11/2019 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Dominique Dufourny, Victoria Austraet, Bianca Debaets A-42/1-19/20 
07/02/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 15 (19/20)  13
07/02/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 15 (19/20)  14