Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-146/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-146/1-19/20 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot invoering van de verplichting van een systematische alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
 
Indiener: El Yousfi Nadia
De Bock Emmanuel
Pitseys John
Teitelbaum Viviane
Lefrancq Véronique
Benjumea Moreno Juan
Vanhengel Guy
Rochette Els
De Beukelaer Christophe
Kennis Pepijn
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/02/2020 Indiening Nadia El Yousfi, Emmanuel De Bock, John Pitseys, Viviane Teitelbaum, Véronique Lefrancq, Juan Benjumea Moreno, Guy Vanhengel, Els Rochette, Christophe De Beukelaer, Pepijn Kennis A-146/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
03/07/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken