Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-345/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-345/1-20/21 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft.
 
Indiener: Van Achter Cieltje
Vanden Borre Mathias
Verstraeten Gilles
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/03/2021 Indiening Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten A-345/1-20/21 
19/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 40 (20/21)  2
19/07/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 40 (20/21)  2