Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-595/1-17/18

A-595/1-17/18 Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Begroting 2018
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 14/03/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/10/2017 Indiening Regering A-595/1-17/18 
17/11/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 12 (17/18)  16
20/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Jef Van Damme, Nadia El Yousfi  
20/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
20/11/2017 Verzoek om advies aan de vaste commissies  
27/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
30/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
04/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
04/12/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/12/2017 Stemmingen in commissie  
04/12/2017 Aangenomen in commissie  
07/12/2017 Goedkeuring van het verslag  
07/12/2017 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi, Jef Van Damme A-595/2-17/18 
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (17/18)  7
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  56
15/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  133
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  154
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  154
14/03/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur