Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-561/1-16/17

A-561/1-16/17 Voorstel van resolutie tot invoering van een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Teitelbaum Viviane
Rubriek(en): Leefmilieu
Afvalstoffen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/08/2017 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Viviane Teitelbaum A-561/1-16/17 
01/12/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 14 (17/18)  11
01/12/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 14 (17/18)  11
25/09/2018 Aanwijzing van de rapporteur Ahmed El Ktibi  
25/09/2018 Algemene bespreking in commissie  
25/09/2018 Stemmingen in commissie  
25/09/2018 Verworpen in Commissie  
25/09/2018 Schriftelijk verslag Ahmed El Ktibi A-561/2-18/19 
18/10/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  8
18/10/2018 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 3 (18/19)  8
18/10/2018 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 3 (18/19)  10
18/10/2018 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 3 (18/19)  12
18/10/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 3 (18/19)  13
18/10/2018 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 3 (18/19)  14
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  47
19/10/2018 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  48