Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-565/1-16/17

A-565/1-16/17 Voorstel van resolutie tot het belasten van het Rekenhof met een performantie-audit van Vivaqua.
 
Indiener: Dhaene Liesbet
Van den Driessche Johan
Van Achter Cieltje
Rubriek(en): Administratie van de Pararegionalen
Audit en controle (Pararegionalen)
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/09/2017 Indiening Liesbet Dhaene, Johan Van den Driessche, Cieltje Van Achter A-565/1-16/17 
12/01/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 19 (17/18)  12
12/01/2018 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 19 (17/18)  13