Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-587/1-17/18

A-587/1-17/18 Voorstel van resolutie tot het invoeren van conflictvrije kruispunten om ongevallen te voorkomen.
 
Indiener: De Lille Bruno
Pinxteren Arnaud
Maes Annemie
Delforge Céline
Verstraete Arnaud
Rubriek(en): Mobiliteitsbeleid
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 25/05/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/10/2017 Indiening Bruno De Lille, Arnaud Pinxteren, Annemie Maes, Céline Delforge, Arnaud Verstraete A-587/1-17/18 
12/01/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 19 (17/18)  13
12/01/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Infrastructuur) V.V. 19 (17/18)  13
16/04/2018 Aanwijzing van de rapporteur Carla Dejonghe  
16/04/2018 Algemene bespreking in commissie  
23/04/2018 Algemene bespreking in commissie  
23/04/2018 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
23/04/2018 Stemmingen in commissie  
23/04/2018 Verworpen in Commissie  
23/04/2018 Schriftelijk verslag Carla Dejonghe A-587/2-17/18 
25/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 31 (17/18)  25
25/05/2018 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 31 (17/18)  25
25/05/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 31 (17/18)  26
25/05/2018 Tussenkomst Céline Delforge V.V. 31 (17/18)  27
25/05/2018 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 31 (17/18)  28
25/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  103
25/05/2018 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  104