Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-647/1-17/18

A-647/1-17/18 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om bij de gewestelijke verkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die in België verblijven.
 
Indiener: Plovie Magali
Trachte Barbara
Pinxteren Arnaud
De Lille Bruno
Rubriek(en): Gewestelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 05/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/03/2018 Indiening Magali Plovie, Barbara Trachte, Arnaud Pinxteren, Bruno De Lille A-647/1-17/18 
18/05/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 30 (17/18)  21
18/05/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 30 (17/18)  21
07/01/2019 Aanwijzing van de rapporteur Abdallah Kanfaoui, Julien Uyttendaele  
07/01/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
14/01/2019 Algemene bespreking in commissie  
25/03/2019 Zonder doel geworden in commissie  
25/03/2019 Schriftelijk verslag A-647/2-18/19 
05/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  39
05/04/2019 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 24 (18/19)  40
05/04/2019 Tussenkomst Abdallah Kanfaoui V.V. 24 (18/19)  45
05/04/2019 Tussenkomst Caroline Désir V.V. 24 (18/19)  50
05/04/2019 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 24 (18/19)  53
05/04/2019 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 24 (18/19)  55
05/04/2019 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 24 (18/19)  57
05/04/2019 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 24 (18/19)  60
05/04/2019 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 24 (18/19)  62
05/04/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 24 (18/19)  64
05/04/2019 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 24 (18/19)  65
05/04/2019 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 24 (18/19)  67
05/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 24 (18/19)  68
05/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  76
05/04/2019 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  76