Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-656/1-17/18

A-656/1-17/18 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de publicatie en verspreiding op papier van de jaarverslagen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut in ruime zin die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren strikt te beperken.
 
Indiener: Désir Caroline
Maingain Fabian
Cerexhe Benoît
Cornelis Stefan
Van Damme Jef
Delva Paul
Rubriek(en): Aministratie van de instellingen van openbaar nut
Administratie van het Gewest
Administratieve vereenvoudiging
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/03/2018 Indiening Caroline Désir, Fabian Maingain, Benoît Cerexhe, Stefan Cornelis, Jef Van Damme, Paul Delva A-656/1-17/18 
08/06/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 33 (17/18)  13
08/06/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (17/18)  14