Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-685/1-17/18

A-685/1-17/18 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de toegang van de KMO's tot de overheidsopdrachten in het Brussels Gewest te verbeteren.
 
Indiener: Weytsman David
Bertieaux Françoise
d'Ursel Anne-Charlotte
Kanfaoui Abdallah
Rubriek(en): Economie
Middenstand / KMO / Zelfstandigen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/05/2018 Indiening David Weytsman, Françoise Bertieaux, Anne-Charlotte d'Ursel, Abdallah Kanfaoui A-685/1-17/18 
18/10/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (18/19)  7
18/10/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 3 (18/19)  7
25/05/2019 Nietig