Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-694/1-17/18

A-694/1-17/18 Voorstel van resolutie tot toekenning van het stemrecht aan studenten en aan onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie bij de gewestverkiezingen.
 
Indiener: Delva Paul
Grouwels Brigitte
Ampe Els
Coppens René
Rubriek(en): Gewestelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 05/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/06/2018 Indiening Paul Delva, Brigitte Grouwels, Els Ampe, René Coppens A-694/1-17/18 
06/07/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 37 (17/18)  23
06/07/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 37 (17/18)  23
07/01/2019 Aanwijzing van de rapporteur Abdallah Kanfaoui, Julien Uyttendaele  
07/01/2019 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
14/01/2019 Algemene bespreking in commissie  
25/03/2019 Zonder doel geworden in commissie  
25/03/2019 Schriftelijk verslag Abdallah Kanfaoui, Julien Uyttendaele A-694/2-18/19 
05/04/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  39
05/04/2019 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 24 (18/19)  40
05/04/2019 Tussenkomst Abdallah Kanfaoui V.V. 24 (18/19)  45
05/04/2019 Tussenkomst Caroline Désir V.V. 24 (18/19)  50
05/04/2019 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 24 (18/19)  53
05/04/2019 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 24 (18/19)  55
05/04/2019 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 24 (18/19)  57
05/04/2019 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 24 (18/19)  60
05/04/2019 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 24 (18/19)  62
05/04/2019 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 24 (18/19)  64
05/04/2019 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 24 (18/19)  65
05/04/2019 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 24 (18/19)  67
05/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 24 (18/19)  68
05/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  76
05/04/2019 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 24 (18/19)  76