Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-717/1-17/18

A-717/1-17/18 Voorstel van resolutie tot gedeeltelijke openstelling van het domein van Hertoginnedal als nieuw groengebied.
 
Indiener: Bott Eric
Yacoubi Kenza
El Khannouss Ahmed
Goeman Hannelore
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/07/2018 Indiening Eric Bott, Kenza Yacoubi, Ahmed El Khannouss, Hannelore Goeman A-717/1-17/18 
29/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (18/19)  12
29/04/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 25 (18/19)  12