Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-731/1-18/19

A-731/1-18/19 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de vergroening van de gemeenten.
 
Indiener: Pinxteren Arnaud
Huytebroeck Evelyne
Maes Annemie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/09/2018 Indiening Arnaud Pinxteren, Evelyne Huytebroeck, Annemie Maes A-731/1-18/19 
23/11/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (18/19)  11
23/11/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 8 (18/19)  11
04/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur David Weytsman  
04/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
04/04/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
04/04/2019 Stemmingen in commissie  
04/04/2019 Verworpen in Commissie  
04/04/2019 Schriftelijk verslag David Weytsman A-731/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  74
29/04/2019 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 25 (18/19)  75
29/04/2019 Tussenkomst Evelyne Huytebroeck V.V. 25 (18/19)  76
29/04/2019 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 25 (18/19)  76
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  34
30/04/2019 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  34