Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-733/1-18/19

A-733/1-18/19 Voorstel van resolutie betreffende de preventie van de impact van de hormoonverstoorders op de menselijke gezondheid en het milieu.
 
Indiener: Moureaux Catherine
Grouwels Brigitte
Bott Eric
Du Bus de Warnaffe André
Ampe Els
Van Damme Jef
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/09/2018 Indiening Catherine Moureaux, Brigitte Grouwels, Eric Bott, André Du Bus de Warnaffe, Els Ampe, Jef Van Damme A-733/1-18/19 
23/11/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (18/19)  11
23/11/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 8 (18/19)  12
26/02/2019 Bespreking uitgesteld  
26/03/2019 Bespreking uitgesteld  
04/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
04/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
04/04/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
04/04/2019 Stemmingen in commissie  
04/04/2019 Aangenomen in commissie  
04/04/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind A-733/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (18/19)  68
29/04/2019 Tussenkomst Simone Susskind V.V. 25 (18/19)  68
29/04/2019 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 25 (18/19)  68
29/04/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 25 (18/19)  70
29/04/2019 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 25 (18/19)  72
29/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 25 (18/19)  72
29/04/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 25 (18/19)  73
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  33
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  34
30/04/2019 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-733/3-18/19