Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-785/1-18/19

A-785/1-18/19 Voorstel van resolutie betreffende de Afrikaanse cultuurgoederen en patrimoniale goederen en de teruggave van de menselijke resten die zich op het Brussels grondgebied bevinden.
 
Indiener: Susskind Simone
de Groote Julie
de Patoul Serge
Ampe Els
Ahidar Fouad
Genot Zoé
De Lille Bruno
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/02/2019 Indiening Simone Susskind, Julie de Groote, Serge de Patoul, Els Ampe, Fouad Ahidar, Zoé Genot, Bruno De Lille A-785/1-18/19 
05/04/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (18/19)  18
05/04/2019 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 23 (18/19)  18
24/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Caroline Persoons  
24/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2019 Stemmingen in commissie  
24/04/2019 Aangenomen in commissie  
24/04/2019 Schriftelijk verslag Caroline Persoons A-785/2-18/19 
29/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (18/19)  68
29/04/2019 Tussenkomst Caroline Persoons V.V. 26 (18/19)  69
29/04/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 26 (18/19)  69
29/04/2019 Tussenkomst Serge de Patoul V.V. 26 (18/19)  70
29/04/2019 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (18/19)  70
29/04/2019 Tussenkomst Simone Susskind V.V. 26 (18/19)  72
29/04/2019 Tussenkomst Julie de Groote V.V. 26 (18/19)  77
29/04/2019 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (18/19)  78
29/04/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 26 (18/19)  79
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  56
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 27 (18/19)  57
30/04/2019 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-785/3-18/19