Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-73/1-19/20

A-73/1-19/20 Voorstel van resolutie teneinde het verkeer van motorfietsen in het Brussels Gewest te vergemakkelijken en te beveiligen.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Czekalski Aurélie
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/05/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Aurélie Czekalski, Clémentine Barzin A-73/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  16
29/11/2019 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 8 (19/20)  16
03/05/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marc Loewenstein  
03/05/2022 Algemene bespreking in commissie  
03/05/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
03/05/2022 Stemmingen in commissie  
03/05/2022 Verworpen in Commissie  
03/05/2022 Schriftelijk verslag Marc Loewenstein A-73/2-21/22 
20/05/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  2
20/05/2022 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 32 (21/22)  2
20/05/2022 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 32 (21/22)  2
20/05/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 32 (21/22)  5
20/05/2022 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 32 (21/22)  5
20/05/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 32 (21/22)  6
20/05/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  43
20/05/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 32 (21/22)  44