Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-114/1-19/20

A-114/1-19/20 Voorstel van resolutie tot invoering van een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Teitelbaum Viviane
Bertrand Alexia
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Viviane Teitelbaum, Alexia Bertrand, Aurélie Czekalski A-114/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie