Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-84/1-19/20

A-84/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een geconnecteerd systeem voor het verzamelen van gegevens over de gewestwegen dat actief verkeersbeheer mogelijk maakt door middel van intelligente verkeerslichten en informatieborden en aldus zorgt voor meer veiligheid en vlotter verkeer.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Weytsman David
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/03/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/11/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, David Weytsman, Geoffroy Coomans de Brachène A-84/1-19/20 
21/02/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 16 (19/20)  11
21/02/2020 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 16 (19/20)  11
02/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Jonathan de Patoul  
02/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/03/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
02/03/2021 Stemmingen in commissie  
02/03/2021 Verworpen in Commissie  
02/03/2021 Schriftelijk verslag Jonathan de Patoul A-84/2-20/21 
19/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (20/21)  22
19/03/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 25 (20/21)  23
19/03/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 25 (20/21)  23
19/03/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 25 (20/21)  25
19/03/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 25 (20/21)  25
19/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  13
19/03/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  14