Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-140/1-19/20

A-140/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de afwijkingen op de beperking van het toegangsrecht tot de lage-emissiezones voor personen met beperkte mobiliteit.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/02/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini A-140/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie