Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-147/1-19/20

A-147/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om een monument op te richten ter nagedachtenis van drie Brusselse weerstanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog tal van Joden gered hebben.
 
Indiener: Debaets Bianca
Fremault Céline
Vanhengel Guy
Loewenstein Marc
Teitelbaum Viviane
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 21/09/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/02/2020 Indiening Bianca Debaets, Céline Fremault, Guy Vanhengel, Marc Loewenstein, Viviane Teitelbaum A-147/1-19/20 
30/04/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 29 (20/21)  4
30/04/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 29 (20/21)  4
05/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
05/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
05/07/2021 Stemmingen in commissie  
05/07/2021 Aangenomen in commissie  
05/07/2021 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-147/2-20/21 
20/09/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
20/09/2021 Tussenkomst Marie Lecocq  
20/09/2021 Tussenkomst Bianca Debaets  
20/09/2021 Tussenkomst Céline Fremault  
20/09/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum  
20/09/2021 Tussenkomst Marc Loewenstein  
20/09/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter  
20/09/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno  
20/09/2021 Tussenkomst Fouad Ahidar  
20/09/2021 Tussenkomst John Pitseys  
20/09/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt  
20/09/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels  
20/09/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis  
20/09/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
21/09/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
21/09/2021 Aangenomen in plenaire vergadering  
21/09/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-147/3-21/22