Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-151/1-19/20

A-151/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de sociaaleconomische aspecten van de flankerende maatregelen en afwijkingen betreffende de lage-emissiezone te versterken.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Weytsman David
Barzin Clémentine
Schepmans Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/02/2020 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, David Weytsman, Clémentine Barzin, Françoise Schepmans A-151/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
05/06/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie