Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-151/1-19/20

A-151/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de sociaaleconomische aspecten van de flankerende maatregelen en afwijkingen betreffende de lage-emissiezone te versterken.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Bertrand Alexia
Weytsman David
Barzin Clémentine
Schepmans Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 11/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/02/2020 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Alexia Bertrand, David Weytsman, Clémentine Barzin, Françoise Schepmans A-151/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (19/20)  59
05/06/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 23 (19/20)  59
26/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
26/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
26/05/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
26/05/2021 Stemmingen in commissie  
26/05/2021 Verworpen in Commissie  
26/05/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-151/2-20/21 
26/05/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-151/2-20/21 
11/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 34 (20/21)  44
11/06/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 34 (20/21)  44
11/06/2021 Tussenkomst Tristan Roberti V.V. 34 (20/21)  48
11/06/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 34 (20/21)  48
11/06/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 34 (20/21)  49
11/06/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 34 (20/21)  49
11/06/2021 Tussenkomst Martin Casier V.V. 34 (20/21)  49
11/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  40
11/06/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 35 (20/21)  41