Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-169/1-19/20

A-169/1-19/20 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 
Indiener: Lefrancq Véronique
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
09/04/2020 Indiening Véronique Lefrancq A-169/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
05/06/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling