Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-172/1-19/20

A-172/1-19/20 Voorstel van resolutie betreffende een huurtoelage van 200 euro voor de huishoudens die door de Covid-19-crisis inkomensverlies lijden.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Groppi Elisa
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/06/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
15/04/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Elisa Groppi, Leila Lahssaini A-172/1-19/20 
20/05/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (19/20)  10
20/05/2020 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 22 (19/20)  10
28/05/2020 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
28/05/2020 Algemene bespreking in commissie  
28/05/2020 Stemmingen in commissie  
28/05/2020 Verworpen in Commissie  
11/06/2020 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-172/2-19/20 
19/06/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 24 (19/20)  15
19/06/2020 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 24 (19/20)  16
19/06/2020 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 24 (19/20)  17
19/06/2020 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 24 (19/20)  18
19/06/2020 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 24 (19/20)  19
19/06/2020 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 24 (19/20)  19
19/06/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 24 (19/20)  20
19/06/2020 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 24 (19/20)  22
19/06/2020 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 24 (19/20)  23
19/06/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 24 (19/20)  23
19/06/2020 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 24 (19/20)  25
19/06/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 24 (19/20)  26
19/06/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  51
19/06/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 25 (19/20)  51