Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-175/1-19/20

A-175/1-19/20 Voorstel van resolutie met het oog op de dringende activering van de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage, « de huurtoelage », in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar eerste uitvoeringsbesluit van 23 mei 2019.
 
Indiener: Mampaka Mankamba Bertin
De Wolf Vincent
Fremault Céline
Schepmans Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/01/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/04/2020 Indiening Bertin Mampaka Mankamba, Vincent De Wolf, Céline Fremault, Françoise Schepmans A-175/1-19/20 
20/05/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (19/20)  10
20/05/2020 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 22 (19/20)  11
28/05/2020 Bespreking uitgesteld  
02/07/2020 Bespreking uitgesteld  
07/01/2021 Aanwijzing van de rapporteur  
07/01/2021 Algemene bespreking in commissie  
07/01/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
07/01/2021 Stemmingen in commissie  
07/01/2021 Verworpen in Commissie  
07/01/2021 Schriftelijk verslag A-175/2-20/21 
29/01/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (20/21)  11
29/01/2021 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 19 (20/21)  11
29/01/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 19 (20/21)  11
29/01/2021 Tussenkomst Martin Casier V.V. 19 (20/21)  12
29/01/2021 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba V.V. 19 (20/21)  12
29/01/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 19 (20/21)  15
29/01/2021 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 19 (20/21)  15
29/01/2021 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 19 (20/21)  16
29/01/2021 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 19 (20/21)  16
29/01/2021 Tussenkomst Joëlle Maison V.V. 19 (20/21)  17
29/01/2021 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (20/21)  18
29/01/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 19 (20/21)  18
29/01/2021 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 19 (20/21)  19
29/01/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  36
29/01/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (20/21)  36