Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-189/1-19/20

A-189/1-19/20 Voorstel van resolutie ertoe strekkende een strategie voor de economische en sociale relance in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren (Rise up Brussels).
 
Indiener: Bertrand Alexia
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/05/2020 Indiening Alexia Bertrand, Clémentine Barzin A-189/1-19/20 
19/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie  
19/06/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling  
15/07/2020 Aanwijzing van de rapporteur Barbara de Radigués  
15/07/2020 Algemene bespreking in commissie  
15/07/2020 Stemmingen in commissie  
15/07/2020 Verworpen in Commissie