Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-165/1-19/20

A-165/1-19/20 Voorstel van resolutie teneinde een klimaattoets in te voeren vóór elke binnen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering genomen beslissing.
 
Indiener: Fremault Céline
Lefrancq Véronique
Kazadi Gladys
Kompany Pierre
Mampaka Mankamba Bertin
De Beukelaer Christophe
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/03/2020 Indiening Céline Fremault, Véronique Lefrancq, Gladys Kazadi, Pierre Kompany, Bertin Mampaka Mankamba, Christophe De Beukelaer, Bianca Debaets A-165/1-19/20 
16/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 28 (19/20)  12
16/07/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 28 (19/20)  12
25/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Latifa Aït Baala  
25/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
25/10/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
25/10/2021 Stemmingen in commissie  
25/10/2021 Verworpen in Commissie  
25/10/2021 Schriftelijk verslag Latifa Aït Baala A-165/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  29
10/11/2021 Tussenkomst Latifa Aït Baala V.V. 9 (21/22)  29
10/11/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 9 (21/22)  30
10/11/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 9 (21/22)  32
10/11/2021 Tussenkomst Aurélie Czekalski V.V. 9 (21/22)  32
10/11/2021 Tussenkomst John Pitseys V.V. 9 (21/22)  33
10/11/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 9 (21/22)  34
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  28
10/11/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  29