Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-185/1-19/20

A-185/1-19/20 Voorstel van resolutie om de recyclage van metalen mogelijk te maken en te bevorderen.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/05/2020 Indiening Viviane Teitelbaum, Aurélie Czekalski A-185/1-19/20 
21/09/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (20/21)  8
21/09/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 1 (20/21)  8
10/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
10/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
10/03/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
10/03/2021 Stemmingen in commissie  
10/03/2021 Verworpen in Commissie  
10/03/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-185/2-20/21 
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  4
02/04/2021 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 27 (20/21)  4
02/04/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 27 (20/21)  4
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  30
02/04/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  30