Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-742/1-18/19

A-742/1-18/19 Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 21/12/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/10/2018 Indiening Regering A-742/1-18/19 
09/11/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 6 (18/19)  11
19/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Stefan Cornelis, Olivier de Clippele  
19/11/2018 Algemene bespreking in commissie  
19/11/2018 Verzoek om advies aan de vaste commissies  
26/11/2018 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
06/12/2018 Stemmingen in commissie  
06/12/2018 Aangenomen in commissie  
13/12/2018 Goedkeuring van het verslag  
13/12/2018 Schriftelijk verslag Olivier de Clippele, Stefan Cornelis A-742/2-18/19 
20/12/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 12 (18/19)  49
20/12/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (18/19)  6
20/12/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 13 (18/19)  92
21/12/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 14 (18/19)  87
21/12/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 14 (18/19)  87