Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-32/1-19/20

A-32/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/11/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 (vervolg 1) 
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 (vervolg 2) 
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 (vervolg 3) 
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 (vervolg 4) 
30/10/2019 Indiening Regering A-32/1-19/20 (vervolg 5) 
15/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken  
18/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
18/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
19/11/2019 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-32/2-19/20 
19/11/2019 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-32/2-19/20 (vervolg 1) 
29/11/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
29/11/2019 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels  
29/11/2019 Tussenkomst Véronique Jamoulle  
29/11/2019 Tussenkomst Alexia Bertrand  
29/11/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum  
29/11/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter  
29/11/2019 Tussenkomst Gilles Verstraeten  
29/11/2019 Tussenkomst Françoise De Smedt  
29/11/2019 Tussenkomst Arnaud Verstraete  
29/11/2019 Tussenkomst Carla Dejonghe  
29/11/2019 Tussenkomst John Pitseys  
29/11/2019 Tussenkomst Emmanuel De Bock  
29/11/2019 Tussenkomst Christophe De Beukelaer  
29/11/2019 Tussenkomst Mathias Vanden Borre  
29/11/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
29/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
29/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering