Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-34/1-19/20

A-34/1-19/20 Ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/11/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2019 Indiening Regering A-34/1-19/20 
15/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken  
18/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
18/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
19/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
19/11/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/11/2019 Stemmingen in commissie  
19/11/2019 Aangenomen in commissie  
19/11/2019 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-34/2-19/20 
29/11/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 8 (19/20)  20
29/11/2019 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 8 (19/20)  21
29/11/2019 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 8 (19/20)  30
29/11/2019 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 8 (19/20)  30
29/11/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 8 (19/20)  39
29/11/2019 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 8 (19/20)  43
29/11/2019 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 8 (19/20)  46
29/11/2019 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 8 (19/20)  48
29/11/2019 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 8 (19/20)  54
29/11/2019 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 8 (19/20)  60
29/11/2019 Tussenkomst John Pitseys V.V. 8 (19/20)  64
29/11/2019 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 8 (19/20)  67
29/11/2019 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 8 (19/20)  73
29/11/2019 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 8 (19/20)  77
29/11/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 8 (19/20)  87
29/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 9 (19/20)  44
29/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 9 (19/20)  44