Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-663/1-17/18

A-663/1-17/18 Voorstel van besluit houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen, ondertekend op 29 maart 2017 in Brussel.
 
Indiener: Picqué Charles
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Europese Unie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 25/05/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/04/2018 Indiening Charles Picqué A-663/1-17/18 
25/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 31 (17/18)  24
25/05/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 31 (17/18)  25
25/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  108
25/05/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 32 (17/18)  109
25/05/2018 Besluit Het Parlement A-663/2-17/18