Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-748/1-18/19

A-748/1-18/19 Rapport van het College van Deskundigen belast met de controle van de systemen voor elektronisch stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 
Indiener: College van deskundigen
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2018 Schriftelijk verslag College van deskundigen A-748/1-18/19