Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-546/1-21/22

A-546/1-21/22 Voorstel van resolutie tot versterking van het alternerend leren door een centrale rol toe te kennen aan de ondernemingen.
 
Indiener: Barzin Clémentine
Leisterh David
Mampaka Mankamba Bertin
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/05/2022 Indiening Clémentine Barzin, David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba A-546/1-21/22 
15/07/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 39 (21/22)  2
15/07/2022 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 39 (21/22)  2