Logo Parlement Buxellois

Wetgevende activiteiten van Alain Vander Elst

AssembléeAssemblee DossierDossier LégislatureZittingsperiode DépôtIndiening IntituléOpschrift
PRBBHPFiche A-0617Fiche A-0617 19/24 18/10/2022 A-617/1-22/23 - Proposition de résolution visant à réaliser un audit externe d'Actiris.
(David Leisterh, Clémentine Barzin, Alain Vander Elst)
A-617/1-22/23 - Voorstel van resolutie ertoe strekkende een externe audit van Actiris te laten uitvoeren.
(David Leisterh, Clémentine Barzin, Alain Vander Elst)
PRBBHPFiche A-0603Fiche A-0603 19/24 07/10/2022 A-603/1-22/23 - Proposition d'ordonnance visant à supprimer l'obligation de prouver des connaissances de base en matière de gestion d'entreprise afin d'encourager l'entrepreneuriat en Région de Bruxelles-Capitale.
(David Weytsman, David Leisterh, Clémentine Barzin, Alain Vander Elst)
A-603/1-22/23 - Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van de verplichting om basiskennis van het bedrijfsbeheer aan te tonen om het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te bevorderen.
(David Weytsman, David Leisterh, Clémentine Barzin, Alain Vander Elst)
PRBBHPFiche A-0546Fiche A-0546 19/24 04/05/2022 A-546/1-21/22 - Proposition de résolution visant à renforcer la formation en alternance en donnant un rôle central au monde de l'entreprise.
(Clémentine Barzin, David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba)
A-546/2-22/23 - Rapport fait au nom de la Commission des affaires économiques et de l'emploi
(Alain Vander Elst)
A-546/1-21/22 - Voorstel van resolutie tot versterking van het alternerend leren door een centrale rol toe te kennen aan de ondernemingen.
(Clémentine Barzin, David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba)
A-546/2-22/23 - Verslag uitgebracht namens de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling
(Alain Vander Elst)

3  dossier(s) gevonden
Opzoeking wijzigen Andere opzoeking Parlementaire documenten