Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende "de toepassing van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen".

Indiener(s)
Marie Nagy
aan
Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Vragen nr 105)
aan
Rufin Grijp, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 21)

 
Datum ontvangst: 20/05/1997 Datum publicatie: 05/06/1997 Referentie: B.I.V. 11 (96/97), Blz. 10
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 96/97 Datum antwoord: 05/06/1997 Referentie: B.I.V. 11 (96/97), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/06/1997 Ontwikkeling Marie Nagy B.I.V. 11 (96/97) 10
05/06/1997 Tussenkomst Paul Galand B.I.V. 11 (96/97) 11
05/06/1997 Antwoord Rufin Grijp B.I.V. 11 (96/97) 11
05/06/1997 Repliek Marie Nagy B.I.V. 11 (96/97) 11