Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de contacten van de Minister-Voorzitter met federaal Minister Luc Van den Bossche in het kader van het taalwetsovertredingsakkoord.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 13)

 
Datum ontvangst: 20/04/2000 Datum publicatie: 18/05/2000 Referentie: B.I.V. 43 (99/00), Blz. 5
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 18/05/2000 Referentie: B.I.V. 43 (99/00), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/05/2000 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Raad
03/05/2000 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
18/05/2000 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 43 (99/00) 5
18/05/2000 Antwoord Jacques Simonet B.I.V. 43 (99/00) 5
18/05/2000 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 43 (99/00) 6