Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde interpellatie betreffende de oproep tot de federale regering om vijf miljard frank extra te investeren in het Brussels Gewest ter financiering van de kosten voor infrastructuur en verkeer die Brussels als internationaal centrum moet dragen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 19)
aan
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen (Vragen nr 5)

 
Datum ontvangst: 16/05/2000 Datum publicatie: 26/05/2000 Referentie: V.V. 27 (99/00), Blz. 856
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 26/05/2000 Referentie: V.V. 27 (99/00), Blz. 865
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/05/2000 Voornaamste interpellatie Evelyne Huytebroeck V.V. 27 (99/00) 855
26/05/2000 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael V.V. 27 (99/00) 856
26/05/2000 Antwoord Jacques Simonet V.V. 27 (99/00) 865
26/05/2000 Antwoord Annemie Neyts-Uyttebroeck V.V. 27 (99/00) 867
26/05/2000 Repliek Dominiek Lootens-Stael V.V. 27 (99/00) 869