Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de acties van het Verbindingsbureau Brussel-Europa in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 55)

 
Datum ontvangst: 14/06/2000 Datum publicatie: 15/07/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 642
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 15/07/2000 Referentie: B.Q.R. 9 (99/00), Blz. 642
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2000 Antwoord Jacques Simonet B.Q.R. 9 (99/00) 642
 
Vraag