Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de beteugeling van het misbruiken door de gemeentelijke meerderheden van overheidsmiddelen en overheidspublicaties n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober a.s.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 31)

 
Datum ontvangst: 27/06/2000 Datum publicatie: 14/07/2000 Referentie: V.V. 34 (99/00), Blz. 1098
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 99/00 Datum antwoord: 14/07/2000 Referentie: V.V. 34 (99/00), Blz. 1099
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2000 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Raad
14/07/2000 Ontwikkeling Jos Van Assche V.V. 34 (99/00) 1098
14/07/2000 Antwoord Jacques Simonet V.V. 34 (99/00) 1099
14/07/2000 Repliek Jos Van Assche V.V. 34 (99/00) 1099