Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende "de taalbproblemen bij de PWA's".

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting (Vragen nr 22)

 
Datum ontvangst: 26/06/2001 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 00/01 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/07/2001 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van de Raad