Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende "de gemeentelijke dienstverlening via het internet"

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
François-Xavier de Donnéa, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 31)

 
Datum ontvangst: 15/01/2002 Datum publicatie: 28/02/2002 Referentie: B.I.V. 26 (01/02), Blz. 6
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 01/02 Datum antwoord: 28/02/2002 Referentie: B.I.V. 26 (01/02), Blz. 6
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/01/2002 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
28/02/2002 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 26 (01/02) 6
28/02/2002 Antwoord François-Xavier de Donnéa B.I.V. 26 (01/02) 6
28/02/2002 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 26 (01/02) 7
28/02/2002 Repliek François-Xavier de Donnéa B.I.V. 26 (01/02) 7