Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het al dan niet aanvragen van de inkomensgarantie voor ouderen door de Brusselse gepensioneerden.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Pascal Smet en Céline Fremault, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid, de Filmkeuring (Vragen nr 39)

 
Datum ontvangst: 29/04/2016 Datum publicatie: 01/06/2016 Referentie: B.I.V. 20 (15/16), Blz. 46
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 01/06/2016 Referentie: B.I.V. 20 (15/16), Blz. 48
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/05/2016 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
04/05/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
04/05/2016 Verwijzing naar commissie 2 (Sociale zaken) Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
18/05/2016 Uitgesteld Ahmed El Ktibi B.I.V. 18 (15/16) 50
01/06/2016 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 20 (15/16) 47
01/06/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 20 (15/16) 48
01/06/2016 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 20 (15/16) 50