Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de wachttijd voor afspraken in de ziekenhuizen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Guy Vanhengel en Didier Gosuin, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen (Vragen nr 52)

Rubriek(en):
Leefmilieu, Leefmilieu, Nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 10/10/2016 Datum publicatie: 26/10/2016 Referentie: B.I.V. 6 (16/17), Blz. 45
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17 Datum antwoord: 26/10/2016 Referentie: B.I.V. 6 (16/17), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2016 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/10/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
12/10/2016 Verwijzing naar commissie 1 (Gezondheid) Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
26/10/2016 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 6 (16/17) 46
26/10/2016 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 6 (16/17) 47