Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kostprijs van het islamitische offerfeest.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
François-Xavier de Donnéa, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 199)

 
Datum ontvangst: 04/03/2002 Datum publicatie: 15/03/2002 Referentie: B.Q.R. 27 (01/02), Blz. 2112
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 01/02 Datum antwoord: 15/04/2002 Referentie: B.Q.R. 27 (01/02), Blz. 2205
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2002 Ontvankelijk p.m.
15/03/2002 Voorlopig antwoord François-Xavier de Donnéa B.Q.R. 27 (01/02) 2112
15/04/2002 Antwoord François-Xavier de Donnéa B.Q.R. 27 (01/02) 2205
 
Vraag