Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het project Medihalte.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Guy Vanhengel en Didier Gosuin, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen (Vragen nr 95)
aan
Pascal Smet en Céline Fremault, Leden van het Verenigd College samen bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid, de Filmkeuring (Vragen nr 114)

 
Datum ontvangst: 19/02/2018 Datum publicatie: 14/03/2018 Referentie: B.I.V. 14 (17/18), Blz. 41
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18 Datum antwoord: 14/03/2018 Referentie: B.I.V. 14 (17/18), Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/02/2018 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
21/02/2018 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
21/02/2018 Verwijzing naar commissie 1 (Gezondheid) Uitgebreid Bureau van de Verenigde vergadering
14/03/2018 Ontwikkeling Véronique Jamoulle B.I.V. 14 (17/18) 41
14/03/2018 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 14 (17/18) 43
14/03/2018 Repliek Véronique Jamoulle B.I.V. 14 (17/18) 44