Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het taalhoffelijkheidsakkoord

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
François-Xavier de Donnéa, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 42)

 
Datum ontvangst: 09/10/2002 Datum publicatie: 07/11/2002 Referentie: B.I.V. 5 (02/03), Blz. 3
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 02/03 Datum antwoord: 07/11/2002 Referentie: B.I.V. 5 (02/03), Blz. 4
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/10/2002 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van de Raad
16/10/2002 Toegevoegde interpellatie Brigitte Grouwels
07/11/2002 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 5 (02/03) 3
07/11/2002 Tussenkomst Jean-Pierre Cornelissen B.I.V. 5 (02/03) 4
07/11/2002 Tussenkomst Sven Gatz B.I.V. 5 (02/03) 4
07/11/2002 Antwoord François-Xavier de Donnéa B.I.V. 5 (02/03) 4
07/11/2002 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 5 (02/03) 5
07/11/2002 Gemotiveerde motie Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 5 (02/03) 6
14/11/2002 Eenvoudige motie V.V. 7 (02/03) 226
14/11/2002 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (02/03) 226
14/11/2002 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (02/03) 227