Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt en Alain Maron, leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid (Vragen nr 4)

Rubriek(en):
Gemeentelijke begroting en financieën, Gemeentelijke begroting en financieën
 
Datum ontvangst: 16/09/2019 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: SO19 Datum antwoord: 06/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2019 Ontvankelijk p.m.
06/11/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het punt "een grotere transparantie en scherpere controlemaatregelen" van de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (regeerperiode 2019-2024) staat dat er een algemeen kadaster van alle begunstigden van de toegekende subsidies zal worden aangemaakt.

Na het financiële schandaal dat de vzw Samusocial in 2017 trof, is het vandaag belangrijk om transparant te zijn over de subsidies die de drie Brusselse regeringen (BHG, GGC en FGC) toekennen, door regelmatig aan de volksvertegenwoordigers de financiële elementen door te geven die nodig of nuttig zijn voor hun controletaak, maar ook om de zogenaamde actieve openbaarheid te vergroten door de belastingbetaler te laten volgen wat er met zijn geld gebeurt.

Aan het begin van deze zittingsperiode (16 september 2019) zou ik, in naam van de transparantie en om mijn opdracht van controle van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren, graag een inventaris ontvangen van de begunstigden van subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen.

Ter zake wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoe zit het met de inventaris van de begunstigden van toegekende subsidies die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen? Beschikt u over een inventaris? Welke gegevens zijn er in die inventaris per onderdeel opgenomen?
2. Kunt u mij schriftelijk de meest recente inventaris verstrekken van de begunstigden van toegekende subsidies (sinds 2018) die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen, met voor elke begunstigde: de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, het (de) toegekende bedrag(en) en het jaar van het (de) toegekende bedrag(en)?

Beschikbaar op
https://drive.google.com/file/d/1FrPJlba7eTuFz3W2ga5PdXAz2JSw-ZmD/view
 
 
Antwoord    Hoe zit het met de inventarisatie van de begunstigden van de subsidies die onder uw bevoegdheden of toezicht zijn toegekend? Beschikt u over een inventaris? Welke gegevens zijn er in deze inventaris per veld opgenomen?
Wij bezitten niet over een inventaris van begunstigden van toegekende subsidies, maar beschikken wel over de gegevens hierover, voor wat betreft de DVC. De wetgeving over openbaarheid van bestuur (gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019) verplicht om vanaf volgend jaar dergelijke inventaris openbaar te stellen. Wij zullen natuurlijk aan deze wettelijke verplichting tegemoet komen.

Kunt u mij schriftelijk de meest recente inventaris van de begunstigden van de (sinds 2018) onder uw bevoegdheid of toezicht toegekende subsidies verstrekken, met voor elke begunstigde: de naam van de begunstigde, de rechtsvorm, het (de) toegekende bedrag(en) en het jaar waarin het (de) bedrag(en) werd(en) toegekend?

De tabel in bijlage herneemt de gevraagde informatie.
Wat betreft Impulseo, kunnen de volgende cijfers worden meegegeven. De individuele begunstigden worden niet vermeld omdat het in hoofdzaak particulieren of persoonsgegevens betreft.

Type tussenkomst 2018 Ingediende aanvragen Goedgekeurde aanvragen weigering Bedragen
         
Vestigingspremies 60 59 1 1.475.000,00
Impulseo II Loonkosten 103 100 3 1.586.381,19
Impulseo III Tele-secrétariaat 46 43 3 83.222,50
Totaal 209 202 7 3.144.603,69

Type tussenkomst 2019 Ingediende aanvragen Goedgekeurde aanvragen weigering Bedragen
         
Vestigingspremies 37 32 2 825.000,00
Impulseo II Loonkosten 120 118 2 1.983.026,56
Impulseo III Tele-secretariaat 58 54 4 106.544,67
Totaal 215 204 7 2.914.571,23