Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van uw kabinet voor de nieuwe zittingsperiode

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Voorzitter van het Verenigd College (Vragen nr 1)

Rubriek(en):
Leefmilieu, Leefmilieu
 
Datum ontvangst: 27/09/2019 Datum publicatie: 13/11/2019
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 12/11/2019
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2019 Ontvankelijk p.m.
12/11/2019 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Na de verkiezingen van 26 mei 2019 en de installatie van een nieuwe regering, hebben er veranderingen plaatsgevonden in de inrichting, samenstelling en procedures van de ministeriële kabinetten.

Op deze vrijdag 27 september 2019 zou ik u, in uw hoedanigheid van voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de volgende vragen willen stellen:

1. Wat is het totaalbedrag voor de inrichting en de renovatie van uw kantoren?
2. Wat zijn de bedragen voor de aankoop van kantoormateriaal, benodigdheden, meubilair en voertuigen voor deze nieuwe zittingsperiode?
3. Hoeveel aangewezen, contractuele en gedetacheerde werknemers zijn er, uitgesplitst naar salarisschaal en naar de volgende leeftijdsgroepen: 18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-49 jaar, 50 jaar en ouder? Kunt u mij meer vertellen over hun functies?
4. Wat betreft de gedetacheerde medewerkers, kunt u mij hun oorspronkelijke bestuur meedelen?
5. Welke maatregelen hebt u genomen ter ondersteuning van de diversiteit in uw ministerieel kabinet?
6. Welke procedures heeft u ingesteld om mogelijke belangenconflicten binnen uw eigen kabinet te voorkomen?
 
 
Antwoord    1. Aan het begin van deze nieuwe legislatuur heeft mijn ministerieel kabinet een lijst opgesteld van behoeften om ervoor te zorgen dat alle werknemers de best mogelijke arbeidsomstandigheden genieten. Aangezien mijn kantoor gevestigd is in de Regentlaan enerzijds en in twee gebouwen in de Hertogstraat die tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren anderzijds, hebben we de diensten van de GOB opdracht gegeven om het bedrag te ramen van de werken die nodig zijn. Met het oog hierop heeft op 3 oktober jongstleden een verkennend gesprek plaatsgevonden.

2. Aan elk gewestelijk kabinet werd een installatiekrediet van 55.000 euro toegekend, ingeschreven op basisallocatie 02.001.06.01.7422 voor wat mijn kabinet betreft. Met dit krediet zullen we bijvoorbeeld verouderd meubilair kunnen vernieuwen, maar de behoeften zijn op dit ogenblik nog niet nauwkeurig gedefinieerd.

3. Gelieve kennis te willen nemen van de tabel in bijlage.

4. De 31 leden zijn gedetacheerd vanuit de volgende administraties en ION's:

· Actiris
· BELSPO
· Leefmilieu Brussel
· Bruxelles Formation
· Net Brussel
· Citydev
· COCOF
· OCMW van Brussel
· OCMW van Evere
· OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
· Fédération Wallonie-Bruxelles
· Innoviris
· Service Public de Wallonie
· GOB
· MIVB
· Urban.brussels (BSE)
· ONE
· Pensioendienst
· Haven van Brussel

5. Het is moeilijk een duidelijk antwoord te verschaffen op deze vraag, aangezien de term “diversiteit” een zeer breed begrip omvat.

Zoals u weet, is de wetgeving inzake mandaten streng. Wij stellen daarom een lijst op van de betrokken personen en in januari van elk jaar wordt een kopie van deze lijst met de mandaten van de medewerkers van mijn kabinet aan de informateur van de Regering gestuurd.